[OBPv4.0.0-updateTransactionRequestAttribute, OBPv4.0.0-createTransactionRequestSepa, OBPv4.0.0-getTransactionRequest, OBPv2.1.0-createTransactionRequestSandboxTan, OBPv4.0.0-getTransactionRequestAttributeById, OBPv4.0.0-createTransactionRequestAccount, OBPv4.0.0-getTransactionRequestAttributes, OBPv4.0.0-createTransactionRequestAttribute, OBPv4.0.0-createTransactionRequestSimple, OBPv3.1.0-saveHistoricalTransaction, OBPv4.0.0-getTransactionRequestAttributeDefinition, OBPv4.0.0-createTransactionRequestCounterparty, OBPv4.0.0-createOrUpdateTransactionRequestAttributeDefinition, OBPv4.0.0-createTransactionRequestFreeForm, OBPv1.4.0-getTransactionRequestTypes, OBPv4.0.0-deleteTransactionRequestAttributeDefinition, OBPv4.0.0-createTransactionRequestAccountOtp, OBPv2.1.0-getTransactionRequestTypesSupportedByBank, OBPv4.0.0-answerTransactionRequestChallenge, OBPv4.0.0-createHistoricalTransactionAtBank, OBPv4.0.0-createTransactionRequestRefund, OBPv3.1.0-getTransactionRequests]